STAMINA - En vetenskaplig modell för ett fungerande arbetsmiljöarbete!

bonfire surrounded by group of people near brown hill during daytime.jpg

Vad är det som gör att vissa team fungerar och vissa inte?

Vad kännetecknar din och er arbetssituation just nu?

Vad kan du som medarbetare göra för att påverka arbetsmiljön?

Vad har du som arbetsgivare för skyldigheter när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Be Proud samarbetar sedan 2018 med HRI-Institutet AB & Uppsala Universitet. Tillsammans utbildar vi medarbetare och chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i en modell som heter STAMINA. 

STAMINA står för ett Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt genom metoder för ett Inkluderande arbetsliv. I STAMINA modellen beskriver varje medarbetare med egna ord hur han/hon upplever sin arbetssituation just nu. Varje medarbetares egna ord är de allra viktigaste pusselbitarna och starten till ett fantastiskt enkelt, effektivt och roligt arbetsmiljöarbete. 

Vi hjäper er att snabbt & effektivt komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet med en vetenskapligt framtagen metod som vi vet fungerar och får en positiv och hållbar effekt. 

Pris: 9.900 kr per chef/år inklusive utbildning, metodstöd, fritt antal mätningar, guider, IT & support. 

 

Kontakta mig för mer information!

Lotta Vikström

VD Be Proud AB

lotta@beproud.nu

070-234 84 04

Att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Stockholm

Sankt Eriksplan 7
113 20 Stockholm Vägbeskrivning lotta@beproud.nu 070-2348404 Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor