STAMINA - En vetenskaplig modell för ett fungerande arbetsmiljöarbete!

Behöver ni ta ett samlat grepp om arbetsmiljön? 

Bild1.jpeg

 

Coronapandemin har gjort att olika behov och påfrestningar i arbetslivet blivit extra tydliga den senaste tiden. 

Vi bjuder därför in fler organisationer  om att delta i ett FoU-samarbete kring en modell för ett systematiskt OSA-arbete. 

Modellen har tagits fram av HRI-Institutet, som bildats enkom för detta ändamål, i samarbete med professor Magnus Svartengren och hans forskargrupp vid Uppsala universitet. 

Utvecklingen har bedrivits inom ramen för ett flerårigt forskningsprojekt som gått under namnet STAMINA. Akronymen står för ”Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt genom Metoder för Inkluderande Arbetsliv”

Vi hoppas att vi tillsammans med er organisation som användare kan utveckla STAMINA ytterligare några steg. Dels mot bakgrund av de möjligheter som projektet redan kunnat identifiera, dels mot de behov som uppstått till följd av pandemin.

Genom STAMINA får organisationen ett enhetligt system som uppfyller behovet av medarbetarenkäter, sociala skyddsronder, arbetsplatsträffar, lägesrapporter, totala sammanställningar och analyser.

Med STAMINA tar chefer och medarbetare större eget ansvar för arbetsmiljöarbetet och sin egen verksamhetsutveckling och levererar därefter åtgärdsprogram, förbättringar och verkställighet.

STAMINA är ett system som gör det lätt att få igång ett tideffektivt arbetsmiljöarbete på team- och arbetsgruppsnivå som innehåller ett antal inbyggda tjänster för att säkra upp att arbetet blir uthålligt.

FoU-arbetets har fram till i dag säkerställt en fungerande OSA-modell för chefer och deras arbetsgrupper. Under resans gång har ytterligare behov och förbättringsmöjligheter identifierats. Dessa har framför allt rört den organisatoriska arbetsmiljön. På samma sätt som individerna i en grupp utvecklar sitt samarbete behöver också samarbetet mellan grupper och olika organisationsnivåer utvecklas.

Vi vill med denna inbjudan gärna berätta mer och förtydliga vad du får ut av att använda STAMINA

  • Som verksamhetsledning
  • Som HR ansvarig
  • Som chef
  • Som medarbetare

Pris: 9.900 kr per chef/år inklusive utbildning, metodstöd, fritt antal mätningar, guider, IT & support. 

 

Kontakta mig för mer information!

Lotta Vikström

VD Be Proud AB

lotta@beproud.nu

070-234 84 04

Att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Stockholm

Sankt Eriksplan 7
113 20 Stockholm Vägbeskrivning lotta@beproud.nu 070-2348404 Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor